Tarieven algemeen

Onze diensten worden aangerekend aan een ereloon tussen 100,00 € en 135,00 € per uur (exclusief BTW), afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, de tijdsdruk, aard en omvang van de zaak.

Kosten worden als volgt berekend en omvatten:

  • Secretariaatskosten:
  • Forfait kosten opening en afsluiten dossier (kaft, aanleggen boekhouding, verwerken dossiergegevens): 50,00 €
  • Forfait telefonie, fax, internet, kopies: tussen 25,00 € en 150,00 € afhankelijk van de grootte van het dossier.
  • Brieven en teksten (kantoorkosten, administratie, dossierbeheer, typrecht): 10,00 € per brief, voor teksten 10,00 € per pagina.
  • Vacatiekosten (wacht –en verplaatsingstijd): 100,00 € per zitting, expertise, vergadering of bijeenkomst buiten kantoor.
  • Verplaatsingskosten: 0,40 €/km
  • Voorgeschoten kosten: de werkelijke prijs o.a. voor dagvaarding, expeditie, uitvoering, kosten gerechtsdeurwaarder of notaris, kopie vonnis of dossiers,…

Al deze kosten zijn exclusief 21% BTW. Enkel op de voorgeschoten kosten dient geen BTW te worden betaald.