Tarieven voor particulieren

Over de kosten van een advocaat gaan er doorgaans de wildste geruchten en bestaat er vaak onduidelijkheid. Als advocaat kunnen wij niet op voorhand precies het totale kostenplaatje voorspellen, dit hangt namelijk af van zaak tot zaak. Wij leveren maatwerk, geen enkele zaak is gelijk aan een ander: de ene zaak kan onmiddellijk worden afgehandeld, de andere kan jaren duren. Dit wil echter niet zeggen dat wij blindelings rekenen of dat U voor verrassingen zal komen te staan. Bij ons kantoor worden reeds op de eerste consultatie duidelijke afspraken gemaakt, die worden opgenomen in een geschreven ereloonovereenkomst. Alle geleverde prestaties, kosten en gemaakte uitgaven worden intern geregistreerd in het dossier en zijn op elk ogenblik opvraagbaar. Deze registratie is indicatief, wat betekent dat bij het afsluiten van Uw dossier niet noodzakelijk alle opgenomen prestaties zullen worden aangerekend. In ieder geval zal nooit meer worden aangerekend, dan datgene dat werd geregistreerd.

Uurtarief

Onze diensten worden aangerekend aan een standaard ereloon tussen 135,00 € en 150,00 € per uur (excl. 21% BTW). Het basis ereloon kan worden gecorrigeerd in functie van de moeilijkheidsgraad, de spoedeisendheid, aard en omvang van de zaak en/of het bereikte resultaat, doch wordt dit met U steeds bij aanvang van het dossier besproken.

Kantoorkosten

Hoewel het uitoefenen van het beroep van advocaat, zoals elk dienstverlenend beroep, veel kosten met zich meebrengt (afschrijving kantoorruimte, aankoop en onderhoud kantoormateriaal, kosten van secretariaat, boekhouding, databanken, beveiligde netwerk en internetomgeving,…) kiest ons kantoor er uitdrukkelijk voor om, in tegenstelling tot de meeste andere kantoren, voor nieuwe dossiers vanaf 2 september 2019 geen kantoorkosten aan te rekenen.

Wij willen de kostprijs van onze juridische diensten zo transparant mogelijk houden. Omwille van deze reden rekenen wij in deze nieuwe dossiers enkel de verplaatsingskosten aan 0.50 €/km excl. 21% BTW en rekenen wij geen kosten voor briefwisseling, kopies, fax, internet, boekhouding en dergelijke.

Uitgaven

Het voeren van een procedure brengt vaak gerechtskosten of nog andere uitgaven met zich mee. Het gaat dan hoofdzakelijk om de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de kosten van bepaalde administratieve attesten, aangetekende zendingen, de rechten betaald aan een rechtbank, de kosten van een gerechtsdeskundige, vertalingen, …

Deze uitgaven zijn vanzelfsprekend geen kantoorkosten en worden door de cliënt zelf betaald.

Provisies

Bij het opstarten van een dossier wordt steeds een voorschot (provisie) gevraagd, waarvan het bedrag afhangt van de te verwachten te leveren prestaties, de te betalen uitgaven, …

Vervolgens wordt er gewerkt met tussentijdse provisiefacturen, zodat de kosten voldoende gespreid worden en u niet verrast wordt door een eventuele hoge eindfactuur.

Hierbij wordt steeds het overzicht geleverd van de geleverde prestaties, zodoende dat U volledige transparantie wordt geboden over de aangerekende bedragen.
Het voorschot, de frequentie van de tussentijdse facturen en de wijze van betaling wordt steeds bepaald in overleg met de cliënt.

Rechtsbijstand

Zonder het vaak zelf te weten beschikt u mogelijks over de gratis tussenkomst van een raadsman op basis van een polis rechtsbijstand (verbonden aan bijvoorbeeld uw autoverzekering, familiale verzekering, brand- en diefstalverzekering, ongevallenverzekering, algemene rechtsbijstandsverzekering, … )

Wij kijken samen met u of met uw verzekeringsmakelaar na of U rechtsbijstand geniet. In dit geval bent u ons namelijk geen ereloon verschuldigd en worden onze kosten plus de gerechtskosten door uw verzekeraar gedekt.

Onthoud dat u in regel de keuzevrijheid heeft om uw eigen advocaat te kiezen. Maak hiervan gebruik!

Recuperatie van de kosten

Wanneer U na het voeren van een juridische procedure in het gelijk wordt gesteld, is de kans reëel dat U een rechtsplegingsvergoeding wordt toegekend. Dit is een bedrag dat de in het ongelijk gestelde partij aan U dient te betalen, aangezien U een advocaat onder de arm heeft dienen te nemen.

Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding is een vast, forfaitair bedrag dat wordt bepaald op basis van de waarde van het geschil (zie tabel rechtsplegingsvergoeding). De rechtsplegingsvergoeding zal een gedeelte van de advocatenkosten dragen, doch niet alles. Ook de gemaakte gerechtskosten (dagvaardingskost, rolrecht, kosten gerechtsdeskundige,…) dienen door de in het ongelijk gestelde partij betaald te worden of zullen op hem/ haar kunnen worden verhaald.

Wees er wel van bewust dat het omgekeerde geval eveneens geldt, namelijk indien u in het ongelijk wordt gesteld, dan dient u de gerechtskosten te betalen plus de rechtsplegingsvergoeding, bovenop de kosten van uw eigen advocaat.

Wij zorgen voor oplossingen