Tarieven voor ondernemers

Als onderneming heeft U waarschijnlijk op regelmatige basis bijstand nodig van een raadsman: is het niet voor het invorderen van facturen, dan is het voor advies, de opmaak van contracten en algemene voorwaarden en/of het voeren van onderhandelingen of handelsgeschillen. Wij komen graag tegemoet aan de specifieke noden van uw bedrijf, reden waarom wij specifieke formules en tarieven hebben uitgewerkt naast de tarieven die gelden voor particulieren. Zo wordt er bijvoorbeeld voor het invorderen van facturen aan speciale tarieven gewerkt en kan u mogelijks subsidies verkrijgen voor welbepaalde adviezen.

Uurtarief, kantoorkosten en uitgaven

Wanneer u als ondernemer bijstand wenst van ons kantoor, om het even of het hier om voorafgaandelijk advies, contracten of procedures gaat, worden onze prestaties aangerekend aan een standaard ereloon tussen 135,00 € en 150,00 € per uur (excl. 21% BTW).

Het basis ereloon kan worden gecorrigeerd in functie van de moeilijkheidsgraad, de spoedeisendheid, aard en omvang van de zaak en/of het bereikte resultaat, doch wordt dit met U steeds bij aanvang van het dossier besproken.

Hoewel het uitoefenen van het beroep van advocaat, zoals elk dienstverlenend beroep, veel kosten met zich meebrengt (afschrijving kantoorruimte, aankoop en onderhoud kantoormateriaal, kosten van secretariaat, boekhouding, databanken, beveiligde netwerk en internetomgeving,…) kiest ons kantoor er uitdrukkelijk voor om, in tegenstelling tot de meeste andere kantoren, voor nieuwe dossiers vanaf 2 september 2019 geen kantoorkosten aan te rekenen.

Wij willen de kostprijs van onze juridische diensten zo transparant mogelijk houden. Omwille van deze reden rekenen wij in deze nieuwe dossiers enkel de verplaatsingskosten aan 0.50 €/km excl. 21% BTW en rekenen wij geen kosten voor briefwisseling, kopies, fax, internet, boekhouding en dergelijke.

Het voeren van een procedure brengt vaak gerechtskosten of nog andere uitgaven met zich mee. Het gaat dan hoofdzakelijk om de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de kosten van bepaalde administratieve attesten, aangetekende zendingen, de rechten betaald aan een rechtbank, de kosten van een gerechtsdeskundige, vertalingen, … Deze uitgaven zijn vanzelfsprekend geen kantoorkosten en worden door de cliënt zelf betaald.

Mogelijks kunnen gemaakte kosten worden gerecupereerd.

Invorderen van facturen

Bij de invordering van onbetaalde facturen hanteren wij speciale tarieven. Wij maken hierbij een onderscheid tussen onbetwiste en betwiste facturen.

Niet betwiste facturen

Wanneer de in te vorderen facturen niet worden geprotesteerd door de schuldenaar of enkel afbetalingstermijnen worden gevraagd, zal ons ereloon worden bepaald door de bedragen die worden betaald bovenop de hoofdsom van de factuur (zijnde de interesten, schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding).

U ontvangt bij recuperatie zelf steeds de hoofdsom van de factuur. Het is uw schuldenaar die de advocatenkosten draagt. Enkel de BTW op het ereloon draagt u zelf. 

In geval van onmogelijkheid tot recuperatie (bijvoorbeeld bij onmogelijkheid tot uitvoering, faillissement, collectieve schuldenregeling,...) worden onze erelonen beperkt en zal een forfaitair bedrag tussen 175,00 € en 750,00 € (excl. BTW) worden aangerekend, afhankelijk van het aantal geleverde prestaties en de waarde van de zaak.

Betwiste facturen

Indien door tegenpartij discussie ten gronde wordt gevoerd en voor de Rechtbank of bemiddelingsinstantie conclusies opgesteld dienen te worden, zullen de diensten worden aangerekend volgens het standaard uurtarief, kosten en uitgaven zoals hierboven uiteengezet.

Abonnementsformules

Wenst U een juridische partner die U ten allen tijde kan bereiken, ook voor kleinere vragen en adviezen, dan is een abonnementsformule mogelijk iets voor u of uw bedrijf.

Wij bieden voor ondernemingen voordelige en op maat gemaakte samenwerkingsformules aan zodat u op elk ogenblik kan rekenen op onze deskundige bijstand aan economisch verantwoorde tarieven. Contacteer ons bij interesse.

Wij zorgen voor oplossingen