Hoe gaan we te werk?

Onze kernwaarden

Als advocaat en als kantoor willen wij bouwen aan oplossingen. Dit betekent dat het onze taak en uitdaging is om voor U de best mogelijke oplossing uit de brand te slepen en dat wij alles uit de kast zullen halen om uw probleem zo efficiënt mogelijk op te lossen, rekening houdend met uw behoeften (tijdsdruk, emotionele belangen, commerciële belangen, ...) op een manier waarbij de kosten voor u zo beperkt mogelijk blijven.

Eerste consultatie

Tijdens een eerste consultatie bespreekt u met ons uw juridisch probleem, ontvangt U nuttige informatie en bespreken wij de mogelijke oplossingen.

De eerste consultatie is steeds vrijblijvend: u beslist of u al dan niet het dossier aan ons toevertrouwt. Wanneer u beslist om met ons kantoor samen te werken, maken wij duidelijke ereloonafspraken op basis van onze tarieven die wij vastleggen in een geschreven ereloonovereenkomst.

Deze eerste consultatie is kosteloos, voor zover deze consultatie beperkt is tot een eerste advies en er bijgevolg geen dossier dient te worden opgestart of bijkomende prestaties geleverd dienen te worden (zoals opzoekingen, opmaak brief,…).

Aarzel dus niet om ons te contacteren in geval van twijfel. Wij staan u graag bij voor het vermijden van verdere conflicten en bieden u de beste oplossing op maat.

Onze kernwaarden

1

Betrokkenheid

U bent een particulier of bedrijf met welbepaalde behoeften, bezorgdheden, manier van aanpakken, … Wij nemen de tijd om naar U te luisteren, zodoende dat wij een volledig beeld krijgen over wie U bent, waar Uw bezorgdheden liggen, wat Uw wensen zijn en wat U van ons verwacht. Wij zijn ervan overtuigd dat wij door deze kennis en betrokkenheid een beter beeld kunnen scheppen van het probleem en hierdoor globaler (ook outside the box) kunnen meedenken en samenwerken naar een mogelijke oplossing.

2

Een eerlijke -no nonsense- aanpak

Wij analyseren samen met U het probleem, bekijken samen uw rechten en verplichtingen en de mogelijke oplossingen, zonder hier doekjes om te winden of zonder U valse hoop te geven. Wij zullen dan ook nooit loze beloften maken: hoe U het ook draait of keert, een procedure houdt steeds een risico in; wij zullen voor U duidelijk maken welke tactiek of welke weg het meeste kans op slagen heeft en waar de valkuilen zitten.

Wij gaan recht voor ons doel: het voorkomen van een probleem of de oplossing ervan. Er zullen dan ook geen procedurele of andere juridische stappen gezet worden die niet nodig zijn of wanneer wij ervan overtuigd zouden zijn dat U aan het kortste einde zal trekken.

3

Duidelijke communicatie

Wij bespreken in een duidelijke en heldere taal wat Uw probleem juridisch inhoudt en welke oplossingen er voorhanden zijn, wat hiertoe dient te gebeuren, wat de gevolgen hiervan zijn en wat dit mogelijks zal kosten. U kan ervan op aan dat geen enkele juridische stap wordt genomen, zonder dat deze grondig met U wordt besproken. U staat als cliënt bij ons op de eerste plaats, wat betekent dat U diegene bent die op basis van onze adviezen de beslissingen neemt en dat al onze werkzaamheden met U worden besproken. Ook tijdens onze werkzaamheden wordt U op de hoogte gehouden van de stand en de evolutie van Uw dossier en zijn wij voor U bereikbaar voor vragen, groot of klein.

Laat ons samen werken aan uw zaak