Wegverkeer en verzekeringsrecht

Onze advocaten hebben een doorgedreven expertise in het verkeers- en verzekeringrecht en kunnen u zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied bijstaan.

Een verkeersovertreding begaan?

Wanneer u een inbreuk heeft begaan op de wegcode of één van de verschillende wetten en reglementen die verband houden met verkeer, zal u ofwel een minnelijke schikking dan wel een dagvaarding ontvangen.

Het gaat bij verkeersrecht om snelheidsovertredingen, geïntoxiceerd of dronken rijden, vluchtmisdrijf, overlading, het veroorzaken van een verkeersongeval, ... 

Onze advocaten bestuderen het strafdossier dat op de rechtbank ligt, nodigen u uit op een consultatie waar besproken zal worden wat de mogelijkheden zijn en welke straffen u te wachten kunnen staan. Vervolgens wordt alles in het werk gesteld om een zo mild mogelijke bestraffing voor u te verkrijgen.

Elke overtreding is anders, wat betekent dat ook elk pleidooi en elke aanpak anders is. Mogelijks zijn er specifieke omstandigheden waarin de overtreding werd begaan, mogelijks heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk of zijn er andere zaken waar de aandacht op gevestigd dient te worden voor de rechtbank. 

Door deze zaken te benadrukken maken wij voor u het verschil.

Afwikkeling van verkeersongevallen

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval en heeft u daardoor lichamelijke of materiële schade geleden? Dan staan wij u bij om de verantwoordelijke voor het ongeval aansprakelijk te horen stellen voor het ongeval en om vervolgens een correcte vergoeding voor uw materiële en mogelijke lichamelijke schade te innen.

Om tot een correcte vergoeding te komen berekenen wij uw schade op basis van het voorliggende expertiseverslag voor onder meer de voertuigschade en op de percentages die worden opgesteld door een dokter/ raadsgeneesheer voor de lichamelijke schade, dit zowel bij minnelijke medische expertises als wanneer een gerechtsdeskundige wordt aangesteld door de rechtbank.

Hierbij gebruiken wij de indicatieve tabel als leidraad om tot een correcte vergoeding te kunnen komen.

Rechtsbijstand

Vaak bent u zonder dit te weten verzekerd in rechtsbijstand via uw autopolis.

Een rechtsbijstandsverzekering dekt uw advocaten -en gerechtskosten (dagvaardingskosten, kosten van deskundigen,..), dit zowel in burgerlijke als in strafrechtelijke procedures. De dekking geldt dus zowel bij verkeersongevallen (in fout én zonder fout) als wanneer u zich dient te verantwoorden voor de politierechtbank voor het begaan van een verkeersovertreding.

Het is bijgevolg zeker de moeite waard om steeds navraag te doen bij uw makelaar of verzekeraar. Wij zullen u hier in ieder geval ook steeds van op de hoogte brengen en u hierbij begeleiden.

Gratis eerstelijnsbijstand voor makelaars en schadebeheerders

Bent u makelaar of schadebeheerder en heeft u een vraag met betrekking tot een verkeersongeval, een ander schadegeval (lichamelijk letsel, BA gezin, BA uitbating,..) of een vraag van een verzekerde en wenst u hierover zekerheid of duidelijkheid alvorens verder stappen te ondernemen?

Contacteer ons gerust met uw vraag en de nodige documenten en wij bezorgen u gratis ons eerste bondig advies, zodoende dat u het dossier verder met de nodige kennis kan afronden, een aanstelling in rechtsbijstand kan vragen of uw verzekerde kan inlichten.

Hulp of advies nodig?

Contacteer ons

Laat ons samen werken aan uw zaak.