Schade

lichamelijke schade2
Schade

Bent U het slachtoffer van een (verkeers)ongeval of een misdrijf, dan wenst U naast de materieel geleden schade hoogstwaarschijnlijk ook Uw lichamelijke schade vergoed te zien.

 

Volgens vaststaande rechtspraak dient U te worden terug gesteld in de situatie van voor het ongeval en/of misdrijf en dient bijgevolg al Uw schade te worden vergoed.

 

Het gaat hier niet enkel om kledijschade, tijdelijke ongeschiktheden (inkomstenverlies, meerinspanningen, huishoudelijke schade, persoonlijke schade) doch ook om blijvende ongeschiktheden, esthetische schade, en eventueel zelfs het verlies van een schooljaar, schade ingevolge het overlijden van een dierbare,…

 

De schadeclaim zal in nauw samenwerkingsverband en zeer gedetailleerd worden opgemaakt en dit op basis van de indicatieve tabel.

 

Ons kantoor kan U eveneens bijstaan indien reeds een minnelijke medische expertise door Uw verzekeraar werd opgestart en/of indien een deskundige dient aangesteld te worden in het kader van een gerechtelijke procedure.

 

Omgekeerd staan wij U of Uw bedrijf uiteraard ook bij wanneer U geconfronteerd wordt met een (buitensporige) schade-eis.