Personen –en familierecht

Het personen- en familierecht omvat de regels van het Burgerlijk Wetboek omtrent onder meer de afstamming, het huwelijk, de echtscheiding en beëindiging van de samenwoonst.

Wat bij een echtscheiding of het einde van de relatie?

Een huwelijk, feitelijke of wettelijke samenwoonst wordt normaalgezien aangegaan met de bedoeling om voor altijd te blijven duren. Er zijn echter ontelbare redenen waarom er een einde kan komen aan de relatie of het huwelijk.

Wanneer relaties stranden is er nood aan een degelijke regeling die ieders rechten respecteert.

Zijn er kinderen, dan dient er een regeling getroffen te worden over het ouderlijk gezag, het omgangsrecht, de onderhoudsbijdrage en sociale -en fiscale voordelen.

Werd er een woning aangekocht, zijn er gezamenlijke rekeningen of andere goederen die gezamenlijk werden aangekocht, dan zullen deze gezamenlijke goederen moeten worden vereffend en verdeeld.

Een echtscheiding, beëindiging van de samenwoonst of discussie omtrent de kinderen is vaak zeer emotioneel. Wij nemen de tijd om naar U te luisteren en verduidelijken U de verschillende mogelijkheden om uit elkaar te gaan en de gevolgen hiervan.

Wij zullen in eerste instantie steeds alles in het werk stellen om een standvastige minnelijke regeling te bekomen, die nadien bekrachtigd kan worden door de rechtbank.

Zelfs wanneer een procedure toch noodzakelijk zou zijn, blijft een minnelijke oplossing in elk stadium van de procedure mogelijk, bijvoorbeeld via de kamer minnelijke schikking.

Wijziging van de omgangsregeling of de alimentatie

Ook wanneer er zich na het einde van de relatie nieuwe gewijzigde omstandigheden voordoen, waardoor de eerdere bekomen regeling gewijzigd dient te worden of wanneer Uw ex-partner zich niet houdt aan afspraken, kan u op onze tussenkomst rekenen.

Het gaat hier bijvoorbeeld om niet correcte betaling van bijdragen of buitengewone kosten, doch ook wanneer u de opgelegde onderhoudsbijdrage wenst af te schaffen, te verminderen of te vermeerderen helpen we u verder.

Ons kantoor verleent u advies én staat u bij in een gerechtelijke procedure of bij de notaris.

Hulp of advies nodig?

Contacteer ons

Laat ons samen werken aan uw zaak.