Invorderen van facturen

invorderingen van facturen
Invorderen van facturen

Inkomsten zijn één van de belangrijkste aandachtspunten van een bedrijf. Als een klant niet betaalt, kan dit desastreuze gevolgen hebben.

 

In deze moeilijke economische tijden krijgt U als zelfstandige of bedrijf -spijtig genoeg- maar al te vaak te maken met niet of slecht betalende klanten.

 

Een stipte en kordate opvolging van betalingen werpt snel zijn vruchten af.

 

Ons kantoor stelt alles in het werk om de facturen daadwerkelijk in te vorderen. Er wordt onmiddellijk een individueel dossier opgesteld en een aanmaning verzonden. Wordt er niet vóór de vooropgestelde datum betaald, dan zal via gerechtelijke weg worden ingevorderd.

 

Voor het invorderen van facturen werkt ons kantoor aan speciale tarieven, in die zin dat de hoofdsom van de factuur (hoe groot of hoe klein ook) steeds integraal aan U zal toekomen, behoudens indien niet volledig kan worden gerecupereerd en/of indien er diepere discussie ten gronde gevoerd dient te worden.

 

Ook indien Uw schuldenaar ondertussen failliet is gegaan, in WCO of in collectieve schuldenregeling zit, kan ons kantoor U bijstaan bij de aangifte van de schuldvordering en de verdere opvolging van het dossier.