Huur

Het huurrecht bestaat uit: de woninghuur voor hoofdverblijfplaatsen, de handelshuurwetgeving, pachtwetgeving, de gemene huur en de huur van werk.

Woninghuur

U bent verhuurder

U verhuurt een woning, maar uw huurder is gestopt met correct zijn huurgelden te betalen. Uw huurder berokkent overlast of heeft heel wat huurschade veroorzaakt?

Wij manen uw huurder eerstens aan om aan zijn/ haar verplichtingen te voldoen, waarna een procedure voor de vrederechter kan worden opgestart. In deze procedure kan niet enkel de betaling van de huurachterstal worden gevraagd, doch ook een wederverhuringsvergoeding, de vergoeding van de huurschade en de vrijgave van de huurwaarborg.

Verlaat uw huurder niet vrijwillig de woning, dan vragen wij machtiging aan de vrederechter om tot uithuiszetting over te gaan van uw huurder met daarbij al zijn spullen. Deze uithuiszetting gebeurt door een gerechtsdeurwaarder, indien nodig samen met een slotenmaker en de politie.

Wij stellen steeds alles in het werk zodoende dat u de verhuurde pand zo snel mogelijk opnieuw kan verhuren en de schade zoveel mogelijk beperkt blijft.

U bent huurder

U huurt een woning, maar deze voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen of uw verhuurder weigert onderhoudswerken uit te voeren die ten zijnen laste vallen? 

Het volstaat niet om eenzijdig te beslissen geen huur meer te betalen. In dat geval leg je de weg namelijk open voor de verhuurder om u via gerechtelijke weg uit de woning te zetten met mogelijks extra schadevergoedingen er boven op. Heeft u problemen die niet door de verhuurder opgelost worden, neem dan contact op met ons kantoor.

De verhuurder zal eerst worden aangemaand, doch zal vervolgens voor de vrederechter worden gedaagd wanneer hij geen actie onderneemt. Worden de problemen niet opgelost, dan kan verzocht worden om de overeenkomst te ontbinden of om minder huur te betalen totdat de problemen opgelost zijn.

Handelshuur, pacht, gemene huur en huur van werk

Elke vorm van huur heeft specifieke wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Ons kantoor weet in elk van deze domeinen raad en kan u adviseren en, wanneer nodig, bijstaan in het kader van een procedure.

Hulp of advies nodig?

Contacteer ons

Laat ons samen werken aan uw zaak.