Handelsrecht

Handelsrecht (procedures, contracten en algemene voorwaarden)

Wenst U als bedrijf voorafgaand advies en/of bijstand in een gerechtelijke procedure of in een bemiddeling?

Is er betwisting gerezen omtrent door U geleverde diensten of prestaties? Heeft U problemen met Uw handelshuurovereenkomst?

Ons kantoor kan U niet alleen bijstaan bij al deze mogelijke problemen, doch ook bij de opmaak of aanpassing van contracten en algemene voorwaarden, teneinde reeds voorafgaandelijk zoveel mogelijk problemen te regelen en/of uit te sluiten. Goede afspraken maken namelijk goede vrienden.

Mogelijks komt Uw onderneming in aanmerking voor een subsidie door de Vlaamse overheid voor de adviesverlening door ons kantoor. U vindt hier de nodige informatie.

Omgekeerd behartigt ons kantoor eveneens de belangen van particulieren en consumenten in zaken tegen zelfstandigen of bedrijven.