Handelsrecht en ondernemingsrecht

De juridische partner van uw bedrijf

Het hebben van een juridisch vertrouwenspersoon die uw bedrijf kent, op elk moment kan bijstaan en adviseren, is quasi onontbeerlijk geworden.

Wij streven er naar om u en uw bedrijf als juridische partner bij te staan, zowel proactief als bij het voeren van procedures. 

Zo is ons eerste doel om mogelijke conflicten te voorkomen, door de redactie van correcte en sluitende contracten, het nalezen ervan, het opstellen van algemene voorwaarden, het bepalen van een incasso strategie, adviseren bij bepaalde problemen e.d.

Wordt u toch geconfronteerd met betwistingen omtrent uw factuur, door u geleverde werken of diensten, discussies omtrent uw handelhuurovereenkomst, wordt u gedagvaard door overtredingen begaan met wagens uit Uw wagenpark... staan wij u met raad en daad bij en zorgen wij voor accurate verdediging, zowel binnen als buiten de rechtbank. 

Misschien hebt u wel interesse in een abonnementsformule of komt uw onderneming in aanmerking voor een subsidie door de Vlaamse Overheid voor welbepaalde adviesverlening.

Consument of particulier

Wordt u als consument of particulier geconfronteerd met bedrijven, dienstverleners of aannemers waarvan U facturen wenst te betwisten of door wie werken of prestaties niet goed werden uitgevoerd, kan u bij ons terecht voor de opmaak van een aanmaning en het voeren van een eventuele procedure.  

Hulp of advies nodig?

Contacteer ons

Laat ons samen werken aan uw zaak.