Aansprakelijkheidsrecht

Wanneer bewust of onbewust schade berokkend wordt door of aan u, uw kinderen, uw goederen of uw (huis)dieren, dient deze schade te worden vergoed.

 

Wat is aansprakelijkheidsrecht?

Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt dat degene die door zijn fout of nalatigheid aan een ander schade veroorzaakt, deze schade moet vergoeden. Je bent aansprakelijk wanneer er een fout is, schade werd veroorzaakt en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade vaststaat.

Het aansprakelijkheidsrecht wordt geregeld in de artikelen 1382 B.W. en volgende en raakt alle facetten van het dagelijks leven, zoals:

  • De aansprakelijkheid voor de eigen fout en voor onvoorzichtigheid
  • De aansprakelijkheid voor aangestelden: bijvoorbeeld voor uw werknemer wanneer deze een fout begaat tijdens de uitvoering van zijn werk
  • De aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen: wanneer uw dochter of zoon bijvoorbeeld een raam stuk gooit met een bal.
  • De aansprakelijkheid voor dieren: wanneer bijvoorbeeld uw hond een voorbijganger aanvalt en bijt.
  • De aansprakelijkheid van de eigenaar van een gebouw: bijvoorbeeld bij een instorting wegens het gebrek aan onderhoud

Ook het verkeersrecht maakt deel uit van het aansprakelijkheidsrecht.

Heeft U schade berokkend of bent U juist slachtoffer van zulke schade? Wij helpen u bij het formuleren van uw schadeclaim of juist bij het afweren ervan.

Rechtsbijstand

Vaak bent u zonder dit te weten verzekerd in rechtsbijstand.

Een rechtsbijstandsverzekering dekt uw advocaten -en gerechtskosten (dagvaardingskosten, kosten van deskundigen,..).

Het is bijgevolg zeker de moeite waard om steeds navraag te doen bij uw makelaar of verzekeraar en nazicht te doen naar de voorwaarden van uw polis. Wij zullen u hier steeds van op de hoogte brengen en in bijstaan.

Gratis eerstelijnsbijstand voor makelaars en schadebeheerders

Bent u makelaar of schadebeheerder en heeft u een vraag met betrekking tot een schadegeval (lichamelijk letsel, BA gezin, BA uitbating,..) of een vraag van een verzekerde en wenst u hierover zekerheid of duidelijkheid alvorens verder stappen te ondernemen?

Contacteer ons gerust met uw vraag en wij bezorgen u gratis ons eerste bondig advies, zodoende dat u het dossier verder met de nodige kennis kan afronden, een aanstelling in rechtsbijstand kan vragen of uw verzekerde kan inlichten.

Hulp of advies nodig?

Contacteer ons

Laat ons samen werken aan uw zaak.