Rechtsdomeinen

invorderingen van facturenkleinInvorderen van facturen

Inkomsten zijn één van de belangrijkste aandachtspunten van een bedrijf. Als een klant niet betaalt, …

Meer info

Handelsrecht (procedures, contracten en algemene voorwaarden)

Wenst U als bedrijf voorafgaand advies en/of bijstand in een gerechtelijke procedure of in een bemiddeling…

Meer info

Burgerlijk recht (Huur, bouwrecht, burenhinder,…)

Ons kantoor behandelt alle problemen in het burgerlijk recht en dit in de meest brede betekenis…

Meer info

Wegverkeer en verzekeringsrecht

Bent U of Uw werknemer veroorzaker van een ongeval? Heeft U teveel gedronken of te snel gereden…

Meer info

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht kan alle facetten van het dagelijks (bedrijfs)leven raken…

Meer info

Personen –en familierecht (echtscheiding, alimentatie, erfrecht, …)

Wenst U van Uw echtgenoot te scheiden? Wenst U een wettelijke samenwoonst te beëindigen …

Meer info

Schade

Bent U het slachtoffer van een (verkeers)ongeval of een misdrijf, dan wenst U naast de materieel geleden schade…

Meer info

Strafrecht

Heeft U strafbare feiten gepleegd of bent U juist het slachtoffer van zulke feiten…

Meer info