Wat als de keuring van je wagen vervalt tijdens Corona?

Wegverkeer en verzekeringsrecht

De autokeuring werkt deze dagen, net zoals de meeste bedrijven en diensten, niet zoals normaal. Je kan vandaag dus niet zomaar naar de autokeuring rijden om je wagen te laten keuren.

Maar wat als je keuring is vervallen? Juridisch gezien mag je namelijk niet meer met je voertuig rijden zodra de keuring is vervallen.

Om dit probleem op te lossen werd er op 16 april 2020 een Ministerieel Besluit uitgevaardigd houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken. (wijziging Ministerieel Besluit van 24 maart 2020). Hoofdstuk 4 van de M.B. is onder meer gewijd aan de keuring van voertuigen.

Autokeuring tijdens Corona: De regel

De algemene regel is dat periodieke keuringen momenteel niet kunnen plaatsvinden voor volgende voertuigen:

 • Periodieke keuringen van personenwagens (inclusief oldtimers),
 • Periodieke keuringen van kampeervoertuigen
 • Periodieke keuringen van lichte bedrijfsvoertuigen (< 3,5 Ton).

Voor al deze voertuigen is de geldigheid van de bestaande technische keuring wel automatisch verlengd met 4 maanden, met name voor de periode vanaf 13 maart 2020 tot één maand na het einde van de noodmaatregelen (zonder toeslag en met behoud van eventuele bonusgeldigheid).

Het is op heden nog niet duidelijk wanneer de noodmaatregelen zullen eindigen en dus ook niet hoe lang deze regel zal gelden.

Concreet betekent dit dat deze voertuigen momenteel in het verkeer mogen blijven en je hiermee mag blijven rijden, ook al is je keuring na 13 maart vervallen.

Autokeuring tijdens Corona: de uitzonderingen

Er gelden echter een aantal uitzonderingen, waarbij de keuringen wel verder plaatsvinden, zoals:

 • Keuringen voor verkoop,
 • Alle bedrijfsvoertuigen + 3,5 Ton (inclusief aanhangwagens > 750 kg): eerste keuringen en periodieke keuringen,
 • Alle herkeuringen,
 • Administratieve keuringen vóór inschrijving voor bedrijfsvoertuigen of overdracht tussen echtgenoten of overdracht naar kinderen,
 • Administratieve keuringen en wegingen na inschrijving voor lichte bedrijfsvoertuigen,
 • Landbouwvoertuigen,
 • Prioritaire voertuigen,
 • Keuringen na ongeval,
 • Homologatiekeuringen en validatieprocedures,
 • Periodieke keuringen waarvan het keuringsbewijs vervallen is vóór 13 maart 2020.

Ook voertuigen met beperkt keuringsbewijs (rood keuringsbewijs of groen keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maanden) vallen onze deze uitzonderingen.

Voor de voertuigen die onder deze uitzonderingsgevallen vallen, geldt de automatische verlenging van 4 maanden niet én is het wel degelijk noodzakelijk om naar de keuring te gaan.

Let wel: voor bovenstaande keuringen dient voorafgaandelijk een afspraak gemaakt te worden. Mail hiervoor naar autokeuring.corona@autoveiligheid.be met vermelding van Uw telefoonnummer, type keuring/voertuig en nummerplaat.

Ben je niet zeker of jouw voertuig al dan niet gekeurd dient te worden, neem dan het zekere voor het onzekere en neem contact op met de keuringsdienst.

Goed nazicht is nodig, want rijden zonder geldige keuring is in het Wetboek strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 80 € t.e.m. 80.000 €.

Hoe verloopt de keuring tijdens de coronamaatregelen?

De keuringsstations nemen ook preventieve maatregelen ter bestrijding van het Corona virus, die strikt nageleefd dienen te worden.

Indien je symptomen van het Corona virus vertoont, wordt gevraagd je bezoek uit te stellen of iemand anders te vragen om je voertuig voor te rijden.

Ook je voertuig dient op vlak van hygiëne aan alle gangbare normen te voldoen. Betalingen vinden plaats via bancontact/mastercard/Visa of facturatie. Cash betalingen zijn aldus niet mogelijk. Aan de kassa wordt bovendien max. één persoon tegelijkertijd toegelaten, andere mensen wachten buiten.

De medewerker van het keuringsstation zal aanwijzingen geven wat van je verwacht wordt en zulks opnieuw op basis van het uitgangspunt “social distancing”, of deze zal het voertuig van je overnemen aan de poort (drop en go). 

Voor aanvang van de keuring zal je alvast volgende punten reeds in orde dienen te brengen:

 • Melden aan de medewerker (min. 1,5 m afstand) voor welke keuring je komt;
 • Alle gordels vastklikken,
 • Alle ramen openen;
 • Sleutel van het voertuig in het contactslot laten;
 • Boorddocumenten klaar leggen op de passagiersstoel;
 • Draag ook aangepaste kledij zodat je buiten het keuringsstation kan wachten.

Kijk dus zeker goed na of de keuring van je voertuig nog in orde is en of je een afspraak dient te maken bij het keuringscentrum. Het niet in orde zijn, kan namelijk maken dat je je voor de rechtbank zal dienen te verantwoorden.

Wij zorgen voor oplossingen.